Εμπιστευτική Καταστροφή Έντυπου Αρχείου

Με την πάροδο του χρόνου, το φυσικό αρχείο μπορεί να καταστεί ανενεργό.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορεί να καταστραφεί με ασφαλείς διαδικασίες, με τη μέθοδο του μικροτεμαχισμού. Με ειδικά μηχανήματα – καταστροφείς, εξασφαλίζεται η αδυναμία αναγνώρισης πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται σε κάθε έντυπο.

Η όλη διαδικασία γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια και επιμέλεια και ο πελάτης μας παραλαμβάνει πρωτόκολλο καταστροφής και βεβαίωση προώθησης χαρτιού προς ανακύκλωση.

Το υλικό που προκύπτει μετά την εμπιστευτική καταστροφή, προωθείται πάντα προς ανακύκλωση.

Το υλικό που προκύπτει , μετά την εμπιστευτική καταστροφή,, προωθείται πάντα προς ανακύκλωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 2 Μαρτίου, η έδρα της εταιρίας μας θα βρίσκεται στην Νέα Ιωνία, Λυκούργου 31.