ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Με την πάροδο του χρόνου, το φυσικό αρχείο μπορεί να καταστεί ανενεργό.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορεί να καταστραφεί με ασφαλείς διαδικασίες, με τη μέθοδο του μικροτεμαχισμού. Με ειδικά μηχανήματα – καταστροφείς, εξασφαλίζεται η αδυναμία αναγνώρισης πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται σε κάθε έντυπο.

Η όλη διαδικασία γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια και επιμέλεια και ο πελάτης μας παραλαμβάνει πρωτόκολλο καταστροφής και βεβαίωση προώθησης χαρτιού προς ανακύκλωση.

Το υλικό που προκύπτει μετά την εμπιστευτική καταστροφή, προωθείται πάντα προς ανακύκλωση.