Εμπιστευτική Καταστροφή Έντυπου Αρχείου

Με την πάροδο του χρόνου, το φυσικό αρχείο μπορεί να καταστεί ανενεργό.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορεί είτε να καταστραφεί με ασφαλείς διαδικασίες, με τη μέθοδο του μικροτεμαχισμού. Με ειδικά μηχανήματα – καταστροφείς, εξασφαλίζεται η αδυναμία αναγνώρισης πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται σε κάθε έντυπο.

Η όλη διαδικασία γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια και επιμέλεια και ο πελάτης μας παραλαμβάνει πρωτόκολλο καταστροφής και βεβαίωση προώθησης χαρτιού προς ανακύκλωση.

Το υλικό που προκύπτει μετά την εμπιστευτική καταστροφή, προωθείται πάντα προς ανακύκλωση.

Φύλαξη Έντυπου Αρχείου

Η αποθήκευση του φυσικού αρχείου και η φύλαξη του, παρέχεται μέσα από κατάλληλα οργανωμένες εγκαταστάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η αξία, η ποιότητα και η ασφάλειά του.

Αυτό συμβαίνει είτα γιατί δεν έχει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, είτε γιατί δεν είναι σωστά οργανωμένοι και δομημένοι οι υπάρχοντες, ώστε να μπορεί να γίνει η αποθήκευση με ασφάλεια.

Η συσσώρευση των τεράστιων όγκων φυσικού αρχείου σε μία επιχείρηση, δημιουργεί σε πολλές περιπτώσεις την ανάγκη φύλαξης του αρχείου εκτός τους χώρου της.

Θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε έναν αποθηκευτικό χώρο, αξιοποιώντας τον ανάλογα και δημιουργώντας ένα χώρο, πολύ πιο δημιουργικό.

Το υλικό που προκύπτει μετά την εμπιστευτική καταστροφή, προωθείται πάντα προς ανακύκλωση.